Wieczór Jasia i Małgosi w klasie 5

W miniony czwartek 9 czerwca 2016 r. odbyła się impreza klasowa, będąca podsumowaniem realizowanego w klasie 5 programu profilaktyki alkoholowej Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”. W wieczorze wzięli udział uczniowie klasy 5 oraz rodzice. Gośćmi specjalnymi były Pani Jadwiga Janczar – dyrektor szkoły oraz Pani Zofia Zamaria – wicedyrektor. Uczniowie wraz z wychowawcą klasy p. Magdaleną Tarała-Chowaniec przygotowali specjalne prezentacje oraz zaprosili gości do wspólnej zabawy. Realizatorkami programu były wychowawczyni klasy 5 oraz pedagog szkolny Dorota Popik. Środki finansowe pozyskano, za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podczas wieczoru wykorzystano również materiały edukacyjne z kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016” oraz „alko gogle” wypożyczone z zasobów Wydziału Polityki Społecznej. Rodzice z okazji niedawno minionego Dnia Dziecka obdarowali uczniów słodyczami.