Wieczór Jasia i Małgosi

W środę 30 maja 2017 r. o godz. 17.00 w klasie 5 Szkoły Podstawowej Nr 38 odbył się „Wieczór Jasia i Małgosi” będący podsumowaniem realizowanego w klasie programu profilaktycznego „Program Domowych Detektywów – Jaś i Małgosia na tropie”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie wraz z realizatorkami programu: wychowawczynią p. Magdaleną Wikło oraz pedagogiem szkolnym p. Dorotą Popik. Byli też zaproszeni rodzice i goście. Program dotyczył profilaktyki picia alkoholu. Uczniowie przedstawili przygotowane przez siebie prezentacje: m.in. plakaty, filmiki, scenki, zabawy. Dzięki możliwości wypróbowania tzw. „alkogogli” mieli również okazję przekonać się w jaki sposób alkohol wpływa na refleks, ocenę odległości, zmysł równowagi. Na zakończenie spotkania p. wicedyrektor Zofia Zamaria podziękowała uczniom
i wychowawcy klasy za aktywny udział i przygotowanie oraz wręczyła uczniom pamiątkowe drobne upominki. (dp)