Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach

Towarzystwo Patriotyczne ”Kresy” w Częstochowie organizuje kolejną akcję charytatywną dla Polaków mieszkających na Kresach (Wilno, Grodno, Lwów). Akcja oparta jest na idei charytatywnej i patriotycznej. W tym roku polegać będzie na zbiórce słodyczy oraz książek. Zebrane dary Święty Mikołaj przekaże polskim dzieciom z Wilna oraz dzieciom ze szkół – Egliszki, Kowalczuki, Ławryszki, Pakiena, Jaszuny, Mickuny, Czarny Bór, Szumsk, Kiwiszki. Na Białoruś do Grodnadary zostaną przekazane Związkowi Polaków na Białorusi, natomiast na Ukrainie paczki zostaną przekazane dzieciom uczącym się języka polskiego w Stanisławowie i przy Katedrze Lwowskiej we Lwowie.

Podarujmy polskim dzieciom promyk słońca, niech ich święta będą pełne niespodzianek i świątecznej magii.