Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach

Za nami kolejne wyjątkowe przedsięwzięcie.

Akcja charytatywna dla Polaków mieszkających na Kresach (Wilno, Grodno, Lwów} została zakończona.
To kolejny sukces naszej społeczności szkolnej!

Była ona oparta na idei charytatywnej i patriotycznej. Polegała na zbiórce artykułów szkolnych, słodyczy, maskotek i artykułów żywnościowych. Zebrane dary Święty Mikołaj wkrótce przekaże polskim dzieciom z Wilna oraz dzieciom ze szkół – Egliszki, Kowalczuki, Ławryszki, Pakiena, Jaszuny, Mickuny, Czarny Bór, Szumsk, Kiwiszki.

Na Białoruś do Grodna dary zostaną przekazane Związkowi Polaków na Białorusi, natomiast na Ukrainie paczki otrzymają dzieci uczące się języka polskiego w Stanisławowie i przy Katedrze Lwowskiej we Lwowie. Artykuły żywnościowe przekazane zostaną Polakom mieszkającym w gminach na Wileńszczyźnie: Mickuny, Kowalczuki, Jaszuny, Rukojnie.

Dziękujemy wszystkim, którzy tak bardzo zaangażowali się w tę akcję, a w szczególności Wam drodzy Rodzice i Uczniowie za ogromny dar serca!