Wyniki szkolnego konkursu Klasa na 6

Tegoroczny szkolny konkurs „Klasa na 6”, zorganizowany i przeprowadzony przez Samorząd Uczniowski SP pod opieką Pani Krystyny Piekarskiej, zakończył się następującymi wynikami:
– I miejsce zdobyła kl. 4b (wychowawca Pani Bożena Jarszak),
– II miejsce – kl. 3 (wychowawca Pani Krystyna Piekarska),
– III miejsce – kl. 4a (wychowawca Pani Maria Jeżak),
– IV miejsce – kl. 1 (wychowawca Pani Joanna Klyta / Pani Zofia Zamaria),
– V miejsce – kl. 5 (wychowawca Pani Maria Tyrała).
Wszystkie klasy otrzymały dyplomy i słodycze, a zwycięska klasa dodatkowo statuetkę „Victoria”. Serdecznie gratulujemy!