XII Konkurs informatyczny „Bóbr”

15 listopada przedstawiciele SP 38 wzięli udział w XII Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „Bóbr”. „Bóbr” to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu „Bebras” z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Konkurs „Bóbr” jest przeprowadzany raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach (blisko 50 krajów).

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

Ogłoszenie wyników planowane jest na grudzień 2017r.

Opiekunem i organizatorem konkursu w naszej szkole była mgr inż. Barbara Filipiak.