Zajęcia w plenerze w klasie 1a

Ach, co to był za dzień! Piękna pogoda…delikatne promyki słońca, błękitne niebo, śpiew ptaków i oni- uczniowie klasy 1a gotowi do pracy, nauki i zabawy. A wszystko po to, by spotkać się „oko w oko” z przyrodą, by dostarczyć przeżyć, wrażeń i doznań, by wywołać chęć aktywnego działania, a także budzić uczucia opiekuńczości i przyjaźni wobec świata roślin i zwierząt.

Zajęcia w plenerze zorganizowane przez p. Joannę Klyta umożliwiły pierwszoklasistom odreagowanie emocjonalne od szkolnej rzeczywistości i stresu, wyzwoliły spontaniczny uśmiech i radość oraz integrowały zespół klasowy.