ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

ZARZĄDZENIE NR ON.0050.1602.2021.ES PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

z dnia 26 stycznia 2027 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała


Zarządzenie Prezydenta - rekrutacja SP