Znowu w szkole! Pierwszoklasiści pasjonatami uczenia się!

„Jest tylko jeden sposób nauki – poprzez działanie”
Paulo Coelho

Po kilku tygodniach nauki online pierwszoklasiści z nieukrywaną radością wrócili do szkolnych ławek. Troszkę onieśmieleni nową sytuacją, może nawet z poczuciem pewnego lęku i strachu, szybko poczuli się jak „ryby w wodzie”.

Czekało na nich bowiem wiele atrakcji, a każdy dzień zaskakiwał ich pomysłami wychowawczyni p. Joanny Klyty.
Najpierw był DZIEŃ ŻARTÓW I DOBREGO HUMORU. To właśnie żart jako środek komunikacji i krótka forma humorystyczna oddziałuje na umysł odbiorcy, reguluje emocje, rozładowuje atmosferę, przełamuje bariery poprzez tworzenie więzi społecznych. Poczucie humoru sprawia, że jesteśmy mniej zestresowani i z dystansem podchodzimy do życia.

Prezentacja żartów i dowcipów przez dzieci, wykonane przez nie śmieszne rysunki, sprawiły, że nawet matematyka w tym dniu „smakowała” inaczej.
Kolejny DZIEŃ REWII MODY I URODY zaowocował świetną przygodą i zabawą, podczas której małe modelki i modele prezentowali stroje z bajek i baśni. Wspólny finałowy taniec stał się niewerbalną formą komunikacji uczniów, dawał poczucie bezpieczeństwa i kształcił pozytywne cechy charakteru.

W pierwszym tygodniu nauki nie zabrakło piosenek i muzykowania na instrumentach. To właśnie muzyka i śpiewanie piosenek ułatwiają dzieciom poznawanie świata i koncentrację na wykonywanych zadaniach. Pomagają im też przełamywać nieśmiałość, otwierać się na innych, uczą wytrwałości i samodzielności.
DZIEŃ Z PIOSENKĄ był okazją do utrwalenia poznanych utworów, a także do odkrywania muzycznych talentów wśród uczniów.

…bo nauka dla ucznia musi mieć sens! Dzięki nowoczesnej, sensownej nauce uczeń stanie się pasjonatem uczenia się przez całe życie! (Kristin Daniel)