Żywieckie Gody

W sobotę 2 lutego 2019 r. członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego pod opieką nauczycielek: pani Joanny Patory i pani Jolanty Czechowicz pojechali pociągiem na imprezę plenerową ŻYWIECKIE GODY do Milówki. Tam właśnie barwne grupy kolędnicze i obrzędowe od lat przyjeżdżają z okolicznych wiosek by brać udział w konkursie strzelania z bata oraz innych organizowanych przez GOK w Milówce, MOK w Żywcu i ROK w Bielsku – Białej. Potem barwny korowód grup kolędniczych i obrzędowych ruszył ul. Piastowską do Starej Chałupy prezentując swoje barwne stroje oraz wyczarowane ludzką fantazją tańczące grzywiaste konie.
Tradycja tej karnawałowej ludowej zabawy przekazywana jest z pokolenia na pokolenie wśród żywieckich górali.