Biblioteka szkolna

 

„Biblioteka jest wielka przez swą gościnność,a nie przez swe rozmiary.”
                                           Rabindranath Tagore

 

Witamy w bibliotece Zespołu szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.

 

Biblioteka zajmuje jedno duże pomieszczenie, z wydzielonym centrum  multimedialnym, w którym znajduje się 12 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz możliwością wydruku materiałów. Jest ośrodkiem informacji dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły. Do jej zadań należy głównie: realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi oraz rozwijanie kultury czytelniczej wśród uczniów, przygotowanie do samokształcenia i korzystania z różnorodnych źródeł informacji, upowszechnianie czytelnictwa poprzez różne formy: ekspozycje zbiorów, reklamowanie książek, konkursy czytelnicze, uroczystość pasowania na czytelnika, spotkania z poezją, cykliczne spotkania z czytelnicze z najmłodszymi w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, gazetki tematyczne oraz wspomaganie nauczycieli w realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych. Oprócz funkcji informacyjnej biblioteka szkolna pełni również funkcję rekreacyjną. Sprzyja temu estetyczny wygląd biblioteki oraz przyjazny stosunek do ucznia nauczycieli bibliotekarzy. Księgozbiór, który gromadzimy jest różnorodny: od baśni dla najmłodszych poprzez książki przygodowe, obyczajowe, historyczne, fantastykę, sensację, poezję, reportaże, biografie po opracowania naukowe z różnych dziedzin wiedzy. Pokaźną część stanowi księgozbiór techniczny. Biblioteka szkolna na bieżąco wzbogaca swoją ofertę czytelniczą i jest ona systematycznie aktualizowana. Obecnie księgozbiór liczy ponad 29 tysięcy woluminów. Zbiory biblioteki udostępniane są w wypożyczalni (do domu) oraz w czytelni (na miejscu). Na miejscu w czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego: wydawnictw encyklopedycznych, słowników, leksykonów, albumów. Wydzielony jest także księgozbiór dla dzieci i młodzieży, do którego jest wolny dostęp. Ponadto biblioteka prenumeruje kilka tytułów czasopism.

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 7:00 – 15:30
Środa 7:00 – 15:30
Czwartek 8:00 – 15:30
Piątek 7:00 – 13:30