Biblioteka szkolna

 

„Biblioteka jest wielka przez swą gościnność,a nie przez swe rozmiary.”
                                           Rabindranath Tagore

 

Witamy w bibliotece Zespołu szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.

 

Biblioteka zajmuje jedno duże pomieszczenie, z wydzielonym centrum  multimedialnym, w którym znajduje się 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz możliwością wydruku materiałów. Jest ośrodkiem informacji dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły. Do jej zadań należy głównie: realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi oraz rozwijanie kultury czytelniczej wśród uczniów, przygotowanie do samokształcenia i korzystania z różnorodnych źródeł informacji, upowszechnianie czytelnictwa poprzez różne formy: ekspozycje zbiorów, reklamowanie książek, konkursy czytelnicze, uroczystość pasowania na czytelnika, spotkania z poezją, cykliczne spotkania z czytelnicze z najmłodszymi w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, gazetki tematyczne oraz wspomaganie nauczycieli w realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych. Oprócz funkcji informacyjnej biblioteka szkolna pełni również funkcję rekreacyjną. Sprzyja temu estetyczny wygląd biblioteki oraz przyjazny stosunek do ucznia nauczycieli bibliotekarzy. Księgozbiór, który gromadzimy jest różnorodny: od baśni dla najmłodszych poprzez książki przygodowe, obyczajowe, historyczne, fantastykę, sensację, poezję, reportaże, biografie po opracowania naukowe z różnych dziedzin wiedzy. Pokaźną część stanowi księgozbiór techniczny. Biblioteka szkolna na bieżąco wzbogaca swoją ofertę czytelniczą, która jest systematycznie aktualizowana oraz prenumeruje kilka tytułów czasopism. Obecnie księgozbiór liczy ponad 29 tysięcy woluminów. Zbiory biblioteki udostępniane są w wypożyczalni (do domu) oraz w czytelni (na miejscu). Na miejscu w czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego: wydawnictw encyklopedycznych, słowników, leksykonów, albumów. Wydzielony jest także księgozbiór dla dzieci i młodzieży, do którego jest wolny dostęp. W roku szkolnym 2017/2018 biblioteka opuściła swe dotychczasowe lokum i przeniosła się do nowego pomieszczenia w budynku C. Swe nowe podwoje placówka uruchomiła we wrześniu 2018 roku, ale jej oficjalne otwarcie nastąpiło 6 listopada 2018 roku.

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek 8:00 – 16:30
Wtorek 7:00 – 16:00
Środa 7:00 – 15:30
Czwartek 8:15 – 16:30
Piątek 7:30 – 16:30