Dyrekcja

Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących

Dyrektor mgr inż. Janusz Berek
Wicedyrektor mgr Bożena Sadlik
Wicedyrektor mgr Zofia Zamaria
Wicedyrektor mgr Jan Marek
Wicedyrektor mgr inż. Andrzej Stokłosa