Dyrekcja

Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących

Dyrektor mgr inż. Janusz Berek

Wicedyrektor mgr Bożena Sadlik

Wicedyrektor mgr Zofia Zamaria

Wicedyrektor mgr Jan Marek

Wicedyrektor mgr inż. Andrzej Stokłosa