Dyrekcja

Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących

DYREKTOR NACZELNY

dr inż. Janusz Berek

WICEDYREKTOR

ds. Szkoły Podstawowej

mgr Zofia Zamaria

Wicedyrektorzy w Szkołach Ponadpodstawowych Zespołu

mgr Marzena Kuś
mgr Bożena Rzycka-Ryznar
mgr Jan Marek