Dyrekcja

Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących

Dyrektor mgr inż. Janusz Berek
Wicedyrektor mgr Bożena Sadlik
Wicedyrektor mgr Zofia Zamaria
Wicedyrektor mgr Marzena Kuś
Wicedyrektor mgr Jan Marek