Rządowy Program Aktywna Tablica 2017-2019

W roku 2019 Szkoła Podstawowa Nr 38 przystąpiła do rządowego programu „Aktywna Tablica 2017-2019„.

 

Cechy programu:

• Program realizowany w latach 2017-2019

• Dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, artystycznych oraz szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, a także szkół i zespołów szkół przy placówkach dyplomatycznych

• Szkoły posiadające dostęp do internetu na poziomie co najmniej 30 mb/s (2017) i szkoły z planowanym przyłączeniem do szerokopasmowego internetu (2018/2019)

Docelowa liczba szkół objętych programem – 15 500
• 2017 – 5582 szkół
• 2018 – 4999 szkół
• 2019 – 4999 szkół

Wartość dofinansowania:
• 14 000 zł maksymalna kwota wsparcia finansowego
• 3 500 zł wkład własny organu prowadzącego
• 17 500 zł łączny całkowity koszt maksymalnego wsparcia finansowego

W ramach programu Aktywna Tablica szkoły podstawowe są wyposażane w:
• Tablice interaktywne
• Projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowe
• Głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku
• Interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55”

Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa.
Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.