Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38
w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących
w Bielsku – Białej

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zapraszamy do naszej szkoły!!!

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o rekrutacji:

Jeżeli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka wystarczy,
że wypełni elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny pod adresem

http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl/

i złoży go w sekretariacie szkoły obwodowej. Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu. Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zgłoszenia w terminie od 2 marca do 31 marca 2020 r.


http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl/