Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38
w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących
w Bielsku – Białej

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zapraszamy do naszej szkoły!!!

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o rekrutacji:

Jeżeli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka wystarczy,
że wypełni elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny pod adresem

https://sp-bielsko-biala.nabory.pl/

i złoży go w sekretariacie szkoły obwodowej. Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów. Do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu. Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zgłoszenia w terminie od 7 marca do 6 kwietnia 2022 r.