Regulamin Świetlicy

REGULAMIN DLA UCZNIÓW UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH
ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 • Po wejściu do świetlicy dezynfekuję dłonie zgodnie z instrukcją mycia rąk zawieszoną przy umywalce.
 • Informuję nauczyciela o aktualnym samopoczuciu i stanie zdrowia.
 • Dbam o zachowanie odległości między sobą podczas zajęć i spożywania posiłków (śniadania, obiad).
 • Przed posiłkiem starannie myję ręce, podczas posiłków zachowuję się kulturalnie i bezpiecznie.
 • Z domu przynoszę własną wodę i napoje.
 • Dbam o higienę osobistą po skorzystaniu z toalety.
 • Zgłaszam nauczycielowi każde swoje przyjście i odejście, nie wychodzę z sali świetlicowej bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalam się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.
 • Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela – staram się jak najlepiej je wykonywać.
 • Korzystam wyłącznie własnych przyborów szkolnych.
 • Do świetlicy nie przynoszę zabawek, maskotek i innych zbędnych przedmiotów.
 • Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie. Staram się pracować w ciszy.
 • Szanuję innych, nie dokuczam – nie używam przemocy, brzydkich słów, nie przezywam, nie obrażam, nie wyśmiewam.
 • Jeżeli zrobię komuś przykrość, staram się naprawić szkodę.
 • Przestrzegam zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 • Dbam o porządek w sali: tornistry, książki, gry i zabawki kładę w wyznaczonym miejscu. Po zajęciach i zabawie zawsze porządkuję swoje otoczenie.
 • Dbam o estetyczny wygląd sali, nie niszczę sprzętu, zabawek, gier. Szanuję cudzą i swoją własność.
 • Biorę aktywny udział w zajęciach, imprezach i uroczystościach oraz pracach na terenie świetlicy.
 • Przestrzegam zasad kulturalnego zachowania: jestem grzeczny, miły i uprzejmy wobec nauczycieli, osób starszych i kolegów – używam zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam.