Misja i wizja

Jesteśmy Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej,
w skład którego wchodzi:

  • Szkoła Podstawowa nr 38,
  • Technikum nr 5,
  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 5.

Za swoje nadrzędne zadanie uznajemy kształcenie oraz wychowanie dzieci i młodzieży, wszechstronne przygotowanie ich do funkcjonowania we współczesnym świecie z uwzględnieniem uniwersalnych wartości moralnych, zdobywania wiedzy i umiejętności na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Swoimi działaniami dążymy do kreowania osobowości uczniów, dokonywania przez nich świadomych wyborów i stawiania sobie celów życiowych.

Zamierzenia te chcemy osiągnąć dzięki pracy nauczycieli o wysokich kwalifikacjach zawodowych, stałej współpracy z rodzicami, instytucjami wspierającymi działania szkoły i z racjonalnym wykorzystaniem bazy materialnej.