Spójrz Inaczej

Program zajęć wychowawczo – profilaktycznych dla klas I-III szkół podstawowych –  Spójrz Inaczej

Grupą docelową programu są dzieci w wieku 7-10 lat, objęte programem edukacji wczesnoszkolnej.

Cel ogólny programu to zapobieganie uzależnieniom i innym destrukcyjnym zachowaniom oraz nieprawidłowej adaptacji społecznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym poprzez wspieranie prawidłowego rozwoju i rozwijanie umiejętności psychospołecznych kluczowych dla tego okresu rozwojowego.