Grono pedagogiczne

 

mgr  Bielawski Marcin religia
mgr  Danek Alicja chemia
mgr  Dejer- Tokarz Barbara  język niemiecki
mgr  Filonowicz Joanna religia
mgr  Garus-Balcer Joanna plastyka
 mgr  Gawlas Przemysław religia
mgr  Gayer-Janasik Marta język angielski
inż.  Gościniak Antoni  technika
mgr  Górna Karolina edukacja wczesnoszkolna
mgr  Jeżak Maria biologia, przyroda, świetlica
mgr  Kadłubicka Barbara doradztwo zawodowe
mgr  Kalika Małgorzata fizyka, informatyka
mgr  Kasperek Bogumiła historia, wiedza o społeczeństwie
mgr  Klyta Joanna edukacja wczesnoszkolna, świetlica
mgr  Krzempek Alicja matematyka
mgr  Kurzyca Maria historia, historia i społeczeństwo
mgr  Kuźma Anna muzyka
mgr  Milewska-Barcik Izabela świetlica
mgr inż.  Mynarski Arkadiusz informatyka
mgr  Nitefor Anna świetlica
mgr  Okulska-Puczka Magdalena język angielski
mgr  Olma Małgorzata język angielski
mgr  Piekarska Krystyna edukacja wczesnoszkolna
mgr  Popik Dorota pedagog szkolny
mgr  Radaczyński Wiesław wychowanie fizyczne
mgr  Rzepa Wioletta religia
mgr  Sarapata-Kobiałka Agnieszka biblioteka
mgr  Suda Arkadiusz język polski
mgr  Szczurek Wojciech zajęcia e-sportowe
mgr  Szwed Katarzyna język polski
mgr  Szymanek-Byrska Monika świetlica
mgr  Tarała-Chowaniec Magda geografia
mgr  Wiśnicka-Wacławik Jolanta wychowanie fizyczne
mgr  Wolff Joanna język polski
mgr  Wójcik Wiesław edukacja dla bezpieczeństwa
mgr  Zamaria Zofia wychowanie do życia w rodzinie