Oferta

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

W roku szkolnym 2022/2023 planuje się utworzenie jednego oddziału klasy pierwszej. W planowanych oddziałach klas pierwszych realizowany jest program nauczania języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, dbającą o wszechstronny rozwój uczniów na miarę ich osobistych możliwości.
Uczniowie otoczeni są opieką pedagoga i psychologa oraz pielęgniarki szkolnej.
Przed i po zajęciach obowiązkowych mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, w ramach której organizowane są stałe zajęcia zgodnie z ich zainteresowaniami.

 

Uczniowie szkoły podstawowej mają możliwość korzystania z :

– wydzielonej, bezpiecznej przestrzeni dla klas najmłodszych,

– świetlicy szkolnej, obiadów,

– nowoczesnej pracowni komputerowej z dostępem do internetu światłowodowego,

– indywidualnych szafek,

– sali rekreacyjnej wyposażonej w ramach programu „Radosna szkoła”,

– sali gimnastycznej dla klas najmłodszych,

– sali do tenisa stołowego,

– hali sportowej,

– boiska sportowego,

– biblioteki szkolnej z centrum multimedialnym,

– auli widowiskowej z zapleczem scenicznym na 300 miejsc,

– sklepiku szkolnego.

 

Dla uczniów szkoły podstawowej organizowane są:

 – zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje: sportowe (piłka nożna), artystyczne    (teatralne, plastyczne, rękodzieło – szydełkowanie, origami), turystyczne (Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne), z kodowania (kodowanie, gry edukacyjne i zabawy logiczne, karciane, planszowe), koła przedmiotowe,
– zajęcia w ramach realizowanych innowacji pedagogicznych dotyczących umiejętności psycho-społecznych (Tropiciele emocji, Bajkoterapia) oraz rozwijania kompetencji
w zakresie percepcji wizualnej i ekspresji twórczej (Spotkania ze sztuką współczesną),
– zajęcia dodatkowe z przedmiotów sprawiających trudności.