Oferta

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa Nr 38 jest jedną z jednostek dydaktycznych Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.

Uczniowie klas I – III mają do swojej dyspozycji wydzieloną przestrzeń parteru, a klasy starsze – piętro. Uczniowie uczą się w przestronnych i gustownie urządzonych salach lekcyjnych i pracowniach.

Odpowiednio wykwalifikowana kadra nauczycieli dba nie tylko o wysoki poziom nauczania, ale również o wszechstronny rozwój i bezpieczeństwo młodego człowieka.

 

Mamy ambicje, aby w naszej szkole uczeń:

– miał poczucie, że spędzony w niej czas nie został zmarnowany,

– zawsze mógł liczyć na pomoc nauczycieli i kolegów, bo jest wśród przyjaciół,

– szybko spostrzegł, że wszystkie działania nakierowane są na minimalizowanie uczniowskich  smutków i maksymalizowanie radości tworzenia.

Oprócz obowiązkowych zajęć, nauczyciele i uczniowie wspólnie planują i organizują: wycieczki turystyczno-krajoznawcze, rajdy szkolne, liczne konkursy, akcje, warsztaty, giełdy, kiermasze, występy artystyczne w auli szkolnej, wyjścia do kina, teatru, andrzejki, mikołajki, bale karnawałowe, dyskoteki, dni sportu, rozgrywki sportowe, turnieje, imprezy środowiskowe.

 

Oferta:

​W roku szkolnym 2023/2024 planuje się utworzenie jednego oddziału klasy pierwszej. Nauka odbywa się na jedną zmianę.

W planowanym oddziale klasy pierwszej realizowany jest program nauczania języka angielskiego.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, dbającą o wszechstronny rozwój uczniów na miarę ich osobistych możliwości. Uczniowie otoczeni są opieką pedagoga i psychologa oraz pielęgniarki szkolnej. Przed i po zajęciach obowiązkowych mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, w ramach której organizowane są stałe zajęcia zgodnie z ich zainteresowaniami.

 

Uczniowie szkoły podstawowej mają możliwość korzystania z:

 

 wydzielonej, bezpiecznej przestrzeni dla klas najmłodszych,

– świetlicy szkolnej, obiadów,

– nowoczesnej pracowni komputerowej z dostępem do Internetu światłowodowego,

– indywidualnych szafek,

– sali rekreacyjnej wyposażonej w ramach programu „Radosna szkoła”,

– sali gimnastycznej dla klas najmłodszych,

– sali do tenisa stołowego,

– hali sportowej,

– boiska sportowego,

– biblioteki szkolnej z centrum multimedialnym,

– auli widowiskowej z zapleczem scenicznym na ponad 300 miejsc,

– nowoczesnego i specjalistycznego wyposażenia techniczno-dydaktycznego pozyskanego
w ramach realizowanych projektów,

– sklepiku szkolnego.

 

Dla uczniów szkoły podstawowej organizowane są:

 

– zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje: sportowe (piłka nożna), artystyczne (teatralne, plastyczne, rękodzieło – szydełkowanie, origami), turystyczne (Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne), z kodowania (kodowanie, gry edukacyjne zabawy logiczne, karciane, planszowe), e-sportowe połączone z aktywnością fizyczną,

– zajęcia w ramach realizowanych innowacji pedagogicznych dotyczących umiejętności psycho-społecznych  (Przyjaciele Zippiego, Tropiciele emocji, Bajkoterapia) oraz rozwijania kompetencji w zakresie percepcji wizualnej i ekspresji twórczej (Spotkania ze sztuką współczesną),

– zajęcia dodatkowe z przedmiotów sprawiających trudności.

 

Ponadto:

 

Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących należy do sieci szkół TELC,  dzięki czemu uczniowie Szkoły Podstawowej mogą zdawać certyfikowane egzaminy z języka angielskiego na poziomach A2 i B1.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w Szkole Podstawowej nr 38 mają możliwość kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych Zespołu Szkół Samochodowych
i Ogólnokształcących, w których oferujemy kształcenie w wielu atrakcyjnych
i poszukiwanych zawodach na rynku pracy.