Przydatne linki

INSTYTUCJE PAŃSTWOWE I OŚWIATOWE
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu – https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – https://www.codn.edu.pl/

Centralna Komisja Egzaminacyjna – https://cke.gov.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – https://www.frse.org.pl/

Centrum Edukacji Obywatelskiej – www.ceo.org.pl

 

SERWISY EDUKACYJNE
Profesor.pl – www.profesor.pl
Matura – www.matura.pl
Filo.pl-vortal językowy – www.filo.pl
Lektury online – www.wolnelektury.pl
Poezja polska – www.poezja-polska.pl
Cytaty – www.cytaty.pl
Laureaci Nagrody Nobla – pl.wikipedia.org
Polscy Nobliści – www.noblisci.pl
AstroNEt – Polski Portal Astronomiczny – www.astronet.pl
Historia Polski – www.dzieje.pl
Polski portal historyczny – www.historia.org.pl
Biologia – www.biolog.pl
Biologia – www.biologia.net.pl
Fizyka – fizyk.org.pl
Matematyka – www.matematyka.pl
Geografia – www.geografia24.eu

 

ENCYKLOPEDIE, SŁOWNIKI
Encyklopedia PWN – encyklopedia.pwn.pl
Encyklopedia zdrowia – www.doz.pl/zdrowie

Słownik języka polskiego PWN – www.sjp.pwn.pl
Słownik ortograficzny PWN – www.so.pwn.pl
Słownik wyrazów obcych – https://slownik-wyrazowobcych.eu/

 

WYDAWNICTWA
Nowa Era – www.nowaera.pl
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne – www.wsip.pl
Wydawnictwo Naukowe PWN – www.pwn.pl
Wydawnictwo Znak – www.znak.com.pl
Wydawnictwo Szkolne PWN – www.wszpwn.pl
Wydawnictwo Nasza Księgarnia – www.nk.com.pl
Wydawnictwo Komunikacji i Łączności – www.wkl.com.pl

 

EDUKACYJNE ZASOBY INTERNETOWE
Biblioteka cyfrowa, muzeum i archiwum Europy – www.europeana.eu
Projekt Fundacji Legalna Kultura – www.legalnakultura.pl
Serwis o  najważniejszych zjawiskach i tendencjach w kulturze polskiej – culture.pl

Serwis dokumentów –  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/

Portal Zachęty Narodowej Galerii Sztuki – https://zacheta.art.pl/pl
Program do prowadzenia edukacji medialnej – www.edukacjamedialna.edu.pl
Filmoteka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – www.filmoteka.artmuseum.pl
Upowszechnianie dziedzictwa filmowego pochodzącego z archiwów Filmoteki Narodowej – www.repozytorium.fn.org.pl
Galeria plakatu filmowego – www.gapla.fn.org.pl
Wirtualny album historii filmu polskiego – www.fototeka.fn.org.pl
Serwis pozwalający zwiedzać muzealne sale – www.googleartproject.com
Serwis poświęcony polskim skansenom – www.skanseny .net
Album strojów ludowych – www.strojeludowe.net
Wirtualne Muzeum Powstania Warszawskiego – www.1944.wp.pl