ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W BIELSKU-BIAŁEJ

2013/2014

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 dla klas czwartych

25.04.2014 r. mury naszej szkoły opuściło 67 absolwentów. Z rąk Pani Dyrektor Jadwigi Janczar najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody za udział w … Czytaj więcej

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1

Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na … Czytaj więcej

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 8

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, … Czytaj więcej

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3

Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona … Czytaj więcej

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 7

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność.   W RAMACH PROGRAMU „Bezpieczna Szkoła 2014”   … Czytaj więcej

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 4

Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta” – … Czytaj więcej

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2

Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, … Czytaj więcej

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA NR 5 (Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić.)W RAMACH PROGRAMU „Bezpieczna … Czytaj więcej

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 10

Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.   Warsztaty profilaktyczne „Bezpieczna Szkoła”   W … Czytaj więcej

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 6

Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki”. W RAMACH PROGRAMU „Bezpieczna … Czytaj więcej

CYTAT DNIA

Być za­dowo­lonym z sa­mego siebie - to naj­większe szczęście. - Tomasz Mann -