Dzień Otwarty dla Przedszkolaków w SP-38

W dniu 23 lutego 2012 r. SP-38 gościła wychowanków Przedszkola nr 56 oraz Przedszkola nr 7 w Bielsku-Białej.

Dzieci zostały zaproszone do auli szkolnej na przedstawienie pt. 'Księżniczka na ziarnku grochu’ przygotowane przez kl. 3 SP pod kierownictwem mgr Krystyny Piekarskiej. Goście zostali oprowadzeni po szkole i mieli możliwość obejrzenia sal lekcyjnych kl. 1-3, a także świetlicy szkolnej.

Niektórzy chcieli już zająć miejsca w ławkach szkolnych jako uczniowie… :) Spotkanie naszych uczniów z przedszkolakami odbyło się w niezwykle przyjaznej i ciepłej atmosferze, a pani dyrektor mgr Zofia Zamaria nie zapomniała o najmłodszych, częstując ich cukierkami. (KP)