Egzamin gimnazjalny

Szczegółowe informacje na temat egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2018/2019 znajdziesz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem: