Informacja o egzaminach

Informuję, że egzaminy ósmoklasisty odbędą się zgodnie z harmonogramem.

Egzaminy gimnazjalne odbyły się planowo i bez zakłóceń.

 

Z poważaniem

Janusz Berek
Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących