Listopadowe spotkania z rodzicami

21 listopada 2018 r. (środa) na godzinę 17.00 zapraszamy wszystkich Rodziców uczniów szkoły podstawowej i klasy 3 gimnazjalnej na spotkania z wychowawcami. Już od godz.16.30 będzie możliwość indywidualnych spotkań z nauczycielami uczącymi poszczególnych zajęć edukacyjnych. Konsultacje indywidualne przewidziane są do godz. 18.00.

Spotkania w salach:

klasa 1 SP – sala 101 – parter budynku B
klasa 2 SP – sala 103 – parter budynku B
klasa 4 SP – sala 217 – piętro pierwsze budynku B
klasa 5a SP – sala 204 – piętro pierwsze budynku B
klasa 5b SP – sala 219 – piętro pierwsze budynku B
klasa 6 SP – sala 205 – piętro pierwsze budynku B
klasa 7 SP – sala 201 – piętro pierwsze budynku C
klasa 8 SP – sala 227 – piętro pierwsze budynku B
klasa 3GIM – sala 222 – piętro pierwsze budynku B