Pierwszaki uczestnikami Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego

W październiku br. klasa 1a SP wzięła udział w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pod hasłem „Widok z mojego okna – Piękna Niepodległa”, zorganizowanym przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej z okazji 100-lecia obchodów niepodległości Polski.

Na konkurs zostało wysłanych pięć prac plastycznych następujących uczniów z klasy 1a SP:
Julii Polak, Magdaleny Środy, Oliwii Ryszkiewicz, Filipa Wincenciaka i Adama Kłaptocza.

Uczestnictwo w konkursie uwrażliwiło pierwszoklasistów na piękno naszej Ojczyzny, rodzimej kultury i przyrody, zabytków historycznych, na różnorodność krajobrazową, bogactwo pejzaży i wielobarwność pór roku, co było głównym celem organizatorów. Dziękujemy!