PREZENTACJE MULTIMEDIALNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

W ramach pogłębiania nauki języka niemieckiego uczniowie klas siódmych wykonywali jako dodatkową pracę domową prezentacje multimedialne.

Związane one były tematycznie z treściami omawianymi podczas zajęć zdalnych i stacjonarnych z języka niemieckiego: Mein Lieblingsessen (moje ulubione jedzenie), meine Lieblingsjahreszeit (ulubiona pora roku), mein Lieblingstier
(ulubione zwierzę).

Uczniowie, opracowując wybrane tematy korzystali ze słownictwa poznanego na lekcjach, z zasobów internetu oraz tworzyli prezentacje stosując w nich również własne zdjęcia i obrazy.
Oto wybrane prace uczniów. Zachęcamy do obejrzenia.