Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Pomalujmy świat na niebiesko!

Symbolem solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem jest kolor niebieski. Dlatego zachęcamy, aby 2 kwietnia ubrać się na niebiesko lub w inny niebieski sposób uczcić ten dzień.

W Polsce żyje około 400 000 osób z autyzmem, które zmagają się każdego dnia z wieloma problemami, także z brakiem akceptacji i zrozumienia.

„Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu mają zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi” – podkreślił w swoim przesłaniu Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon.

Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością. Autyzm jest zaburzeniem nadal pełnym tajemnic i stanowi duże wyzwanie również dla nauki, poznania mechanizmów neurofizjologicznych, chemicznych oraz genetycznych. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe, które nie są ani gorsze, ani lepsze, ale po prostu inne.

ZAPRASZAMY DO AKCJI!

Katarzyna Hańderek