Wycieczka edukacyjna klasy 4 do Cieszyna

We wtorek uczniowie klasy czwartej z wychowawczynią p. Jolantą Wiśnicką-Wacławik oraz opiekunką SKKT p. Joanną Patorą pojechali na wycieczkę do Cieszyna – grodu z IX w., który spełniał bardzo ważną rolę w obronie południowej granicy naszego kraju. Trasę wycieczki rozpoczęliśmy od Wzgórza Zamkowego, gdzie zwiedziliśmy Rotundę Romańską, Wieżę Ostatecznej Obrony oraz Wieżę Piastowską z tarasem widokowym. W zamkowej oranżerii obejrzeliśmy wystawę rocznicową. Potem przeszliśmy na zabytkowy Rynek, żeby zobaczyć Ratusz Miejski. Pod Studnią Trzech Braci wysłuchaliśmy legendy o powstaniu miasta. Punktem kulminacyjnym, było symboliczne przekroczenie granicy naszego państwa i przejście przez most na rzece Olzie. Wszyscy z zaciekawieniem słuchali naszej przewodniczki p. J.Patory.